Virksomhedsrettede Personlige udviklingsforløb

Hvorfor en ekstern coach/sparringspartner?

Tvivl og personlig usikkerhed behandles bedst i et fuldt fortroligt rum med en professionel og uvildig coach/sparringspartner.

For en leder eller ledelsesrepræsentant (f.eks. HR-funktionen) er der, helt naturligt, en barriere ind mod problemstillinger,

der måtte relatere sig netop til spændingsfeltet mellem individet og virksomheden/teamet i virksomheden.

Det handler fundamentalt om bedst muligt at kunne kortlægge, afklare og åbne for nye perspektiver og bryde evt. gamle, hæmmende personlige tankemønstre og antagelser.

Resultater

Nye perspektiver. Afklaring af nye muligheder. Konkrete beslutninger. Handling og Momentum!
Scenarie 1: Store omvæltninger
Scenarie 2: Svært at fastholde gode medarbejdere over en længere periode

Situationerne kræver øget fokus både på individniveau og ikke mindst på den relationelle dimension.