Teamudviklings workshops

Styrk teamsamarbejde og synergi

Øget psykologisk tryghed
Der tales i øjeblikket meget om ”Psykologisk tryghed” i virksomhederne – og én ting er sikker: når vi i et team åbner for en respektfuld og kvalificeret dialog om de faktorer, der driver os hver især – så øges den psykologiske tryghed markant og helt umiddelbart.

I enhver samarbejdsrelation er det kraftfuldt at blive klogere på teamets samlede profil, konkret baseret på indsigter i individernes motivationsfaktorer, naturlige styrker og potentiale for videre udvikling og justering af gruppens kommunikations- og samarbejdsstrategier. 

Teamprofil analyseproces

- eksempel