Rammer og økonomi

Virksomhedsrettede personlige udviklingsforløb

Alle priser tillægges moms

Sessioner (60-90 minutter typisk) á kr. 1.200,- købes enkeltvis eller for et samlet forløb (lavere fast pris aftales forlods). Forløb er typisk 4-6 sessioner over 8-10 uger.

Møder afholdes i virksomhedens lokaler, hos Groth Coaching eller digitalt.

Personprofil analyser i samarbejde med e-stimate® international

Analysen baseres på 250 spørgsmål, som det typisk tager 25-30 min. at besvare digitalt. Hertil kommer en personlig overlevering på en 1½ times tid, hvor analysens konklusioner gennemarbejdes og – gennem dialog og sparring – afdækkes konkrete bud på personlige fokusområder med potentielle udviklingsmuligheder.

Økonomi: Pakkepris for test, analyserapport og personlig overlevering: kr. 2.500,-

Hans-Christian-Groth03

Teamudviklingsforløb og Teamprofil analyse - proceseksempel

Økonomi: Tilbud gives i henhold til konkret opgave og situation.