Ny drivkraft - holdbare forandringer

Beslutningscoaching

Der kan være mange døre at vælge og mange veje at gå. Beslutningscoaching hjælper dig til grundigt at afklare beslutningsgrundlaget og vælge den bedst mulige vej. Nogle gange er der flere umiddelbart lige gode muligheder, og her kan det være svært at stå alene med valget.

Nøglen til ny drivkraft, øget arbejds- og livsglæde

Er du kørt fast, og bruger du bakspejlet til at skabe fremtiden?

Beslutningscoaching kan hjælpe dig til at afklare:
Hvad KAN du – Hvem ER du – Hvad VIL du?

Og til at konkretisere konsekvenser ved valg og fravalg – du kommer ind til kernen: hvad koster og giver en forandring – nøgternt set?

Jeg kan hjælpe dig til at se dit liv gennem klare frontspejle og åbne for adgang til nye positive muligheder, der bringer dig ud af dødvande, smerte, indre konflikt eller tvivl.

Fortidens viden garanterer ingen en rolig fremtid. Beslutningscoaching derimod skaber en sikker køreplan. Nedenfor kan du læse, hvad værktøjet kan, og hvorfor sessioner gennem beslutningscoachingens faser kan være effektfulde.

Hvis du allerede nu ved, du vil prøve det, så kan du booke en session her. Du kan også læse mere om processen nedenfor.

Beslutningsrummet

– et paradis af muligheder

Beslutningscoaching hjælper til, at du kan se dig selv i et perspektiv udefra og dermed skabe øget klarhed, momentum og personlig handlekraft. Jeg oplever, at mennesker ofte er i en ”smerte” – i et dødvande så at sige, i en ikke-aktiveret ”beslutning”. De vil egentlig noget mere, men er låst i et indre rum, som siger ”lad være…”.

Rummet dér midt mellem en ikke-beslutning og en beslutning kan være meget smertefuldt. Og det kan her være enormt svært at indgå forpligtende aftaler med sig selv. Derfor er en beslutningscoaching proces så værdifuld, når man vil udvikle og gennemføre nye beslutninger.

Hvornår har du brug for en beslutningscoach?

Når du undlader at handle på egne livsbehov – med fatale konsekvenser: udbrændthed, manglende selvværd, svigtende dømmekraft, dårlige relationer og følelser, der kommer ud af kontrol.

Beslutningsprocessen er for mig derfor helt central for at skabe vedvarende forandringer. Uden kraftfulde, afklarede og ægte beslutninger bliver det ved snakken…

Hvorfor ikke skabe momentum og få det liv, du virkelig ønsker dig? Jeg er klar til at møde dig i beslutningsrummet.

motiverende beslutningscoaching

En beslutningscoach giver dig værktøjerne til at håndtere de bekymringer, der opstår i livet og på jobbet. Er jeg for gammel til et nyt eller bedre arbejde? Er jeg for gammel til at starte forfra? Hvordan får jeg mere energi?

I det hele taget i spørgsmål om livsdilemmaer og arbejdsglæde – hvordan skaber jeg den for mig selv, hvordan slipper jeg af med indre uro, når jeg ikke er tilfreds osv. En række alvorlige dilemmaer kan udspille sig og løses – her er beslutningscoaching værktøjet.

Som din professionelle beslutningscoach skal jeg naturligvis ikke træffe DIN beslutning – men jeg arbejder som din kompetente guide, konsulent og rådgiver, der kan hjælpe dig frem til at sidde med grundlaget for en velovervejet beslutning.

I opgaven indgår meget konkrete og simple men effektfulde beslutningsværktøjer, der hjælper dig frem til et fokus på fakta og ikke ”bare” fornemmelser. Sammen sikrer vi at både hjernen, hjertet og ”maven” kommer i spil.

Hans-Christian-Groth03

Beslutningsprocessens typiske 7 faser

Book et møde eller kontakt mig for en uforpligtende dialog om dine muligheder med beslutningscoaching.