Mød Hasse

Certificeret Livscoach

Jeg er certificeret Life Coach fra Manning Inspire i 2007 og elsker at hjælpe mennesker med at forfølge deres livs mission og med at træffe afgørende og afklarede livsbeslutninger.

Hvordan skal dit næste år blive?

Sammen skaber vi konkret action – fra tanke til handling.

Har selv oplevet og sikret vendepunkter midtvejs i mit eget liv og set, hvilken glæde og følelse af succes, det har givet mig at ændre kursen. Jeg er i dag derfor særligt opmærksom og stærkt fokuseret på at fremme og belyse andre menneskers centrale muligheder i livet.

Jeg møder ofte velfungerende mennesker med familieliv, karriere og god økonomi, som på trods af hele ”pakken”, savner noget indsigt i, hvordan de kommer videre.  Min rolle er at lytte, reflektere og hjælpe med at skabe beslutninger, der skaber ny indsigt og livsindhold.

Da jeg trådte nye stier i mit liv og arbejdsliv, oplevede jeg en indre succes. Sådan kan min egen udviklingshistorie ultra-kort beskrives. Jeg kender selv effekten af, at tage sine egne livsdrømme alvorligt – og ikke mindst: at handle på dem…

Jeg har siden 2007 arbejdet med karriere-, beslutnings- og livscoaching. Det har både været en glæde og en ærgrelse på egne og andres vegne, at vi ofte først senere i livet opdager, hvad det er for ting, vi rummer. 

Mange har måske haft den oplevelse: Tænk nu, hvis jeg for tyve år siden havde kunnet – og haft modet – til at se, hvad jeg (ind)ser nu.

Et skarpt blik for at se dit talent

Når jeg coacher private klienter trækker jeg i høj grad på min ledererfaring

Den røde tråd gennem hele mit arbejdsliv har i bund og grund været forandringsledelse. At udvikle mennesker og forandre kulturen i teamet, arbejdsprocesserne – fra service og slutproduktet til brugerne/kunderne. Karriererejsen over 30 år har rummet stillinger som fx afdelingschef, økonomichef, it-chef, supportchef og administrerende direktør. 

Når jeg coacher private klienter om job og karriere, trækker jeg i høj grad på min ledererfaring. Jeg har udviklet et skarpt blik for at se dit talent, potentialer og evner. Din profil matcher jeg med konkrete opgaver. Jeg er din rådgiver og agerer som den leder, der skal ansætte dig: Du får konkret feedback uden omsvøb. Du får desuden gennemarbejdet din personlige præsentation, ansøgning og CV.

Hvordan vi prioriterer inden for bolig, økonomi og familie, er en del af det samlede livsbillede i et moderne liv. Jeg kan hjælpe dig til at afdække og se fremtidsscenariet. Sammen tegner vi det visionære og beskriver det mulige. Og hvad det kræver at erkende for at nå i mål. 

Groth Coaching001

Få kastet nyt lys på livet

så du når at leve det mere fuldt ud i dine bedste år.

Gennem min coaching hjælper jeg dig til ny livsenergi, som styrker en klar retning og et nyt livsmål. Livscoaching som metode er et effektivt værktøj, som både udvider spillepladen og hjælper dig til et fokus på mulighedernes univers. Her skaber du klarhed, momentum og handlekraft.