Overvejelser om JOBSKIFTE?

Karriererådgivning

Få bygget dit knivskarpe CV og en ansøgning, der brænder igennem, så din chance for at komme gennem det første nåleøje til jobsamtalen øges markant. Og få kompetent sparring til den helt afgørende gode forberedelse og træning inden jobsamtalen.

Hvor står du? Hvor vil du hen?

Hvilke kompetencer kan du bruge i dit næste (ønske-)job?

Mange, som skifter job, fortæller om ny energi, nye muligheder og en lettelse over endelig at kunne folde personligt potentiale mere ud – eller basalt set, finde sig et nyt ståsted. Andre oplever en glæde ved at få kastet nyt lys over nuværende kompetencer, så mindre justeringer påvirker arbejdsglæden i ny, positiv retning.

Jeg kan hjælpe dig med helt konkrete opgaver som fx at få skabt et cv, der matcher det job, du søger. Og jeg kan hjælpe dig til dybere indsigt i mulige konsekvenser af et jobskifte eller et regulært branche- eller karriereskifte. Jeg hjælper dig til at synliggøre dig i det rette jobelement. Det sker ved at perspektivere dine kompetencer, belyse dem i nuværende job samt i forskellige scenarier, som vi drøfter.

Lykken ved et jobskifte

kan undersøges med hjælp fra en karrierecoach

Mange foretrækker (ofte ubevidst) desværre at blive hængende i en udkørt jobsituation, fordi det opleves alt for overvældende at skifte kurs. I virkeligheden handler det om at blive bevidst om, hvad der trækker den ene og anden vej, derved bliver valget lettere at træffe. Måske skal du justere dit mindset eller ændre din daglige adfærd. Måske skal du kaste dig ud i et nyt job eller finde helt nye arbejdsspor, som du ikke har været opmærksom på. Jobcoaching skaber lys for enden af tunnelen og afklarer dig. Det gør dig i stand til at handle målrettet med sikker sparring på sidelinjen fra din jobcoach.

En ny rute på vej mod måske dit næste drømmejob kræver, at noget af det gamle efterlades hvor det hører til – i fortiden. Du får hjælp til at tage det bedste fra dine tidligere jobs og bruge det fremadrettet. Hvad kan du vælge at bruge de gode ting til, og hvad skal du bruge fra dit tidligere job i det nye arbejdsliv? Det afgør forskellen mellem succes og fiasko, om du får defineret din jobkurs fra start. For hvad skal ikke gentages? Mulighederne listes op og udvælges.

Beslutningen om at søge nyt job og kvalificere sig succesfuldt, medfører også, at du giver slip på gamle beslutninger og forestillinger, som ikke virker mere. Beslutninger, der styrker den nye jobkurs, følger naturligt, når karriereplanen er lagt klart frem. Fordele og ulemper anerkendes.

Undervejs i en jobafklaring melder sig fra tid til anden gamle overvejelser. Og der kastes nyt lys på dem. Måske overvejer du for femtende gang at tage den uddannelse, du aldrig fik taget færdig? Kan økonomien bære et skifte? Sammen med dig kan jeg lægge tallene frem.

I coaching-processen kan der også komme fokus på frygt for jobskifte, at man ikke føler, man er god nok og derfor er på vej væk fra et ellers trygt job.

Alderstryk efter 55-års alderen kan opleves som hæmmende for én, fx hvis man arbejder i et miljø med andre aldersgrupper. Man får måske heller ikke samme anerkendelse som tidligere for de samme opgaver.

Det handler i karriere- som i jobcoaching om at bevidstgøre og acceptere også fx sin alder som en positiv værdi, enten i samme job, eller som led i denne bevidstgørelse flytter man sig måske hen imod at finde et mere givende job i forhold til kompetencer og dybere motivationsfaktorer.

Hans-Christian-Groth03

Med coaching kan man arbejde på at opløse frygt ved at få udfoldet sine kompetencer med nye og andre øjne. Uanset valg vil de bedste valg træffes, når frygt ikke blander sig i beslutningen. Frygt giver tunnelsyn, som megen forskning har påvist.

Frygt og handlingslammelse hænger sammen. Frygt for fremtidens jobmuligheder kan opløses gennem coaching, så dit personlige handlingsrum åbnes og udvides. Du får hjælp til at holde synsfeltet åbent hele vejen.

Kompetencer og karrieremuligheder bliver godt afklaret i trygge coachingforløb. Groth Coaching har høj etisk standard, naturligvis fuld tavshedspligt, og coachingen sker i professionelle stimulerende rammer på Tuborg Havn i Hellerup – måske suppleret med coaching online efter ønske.